+382 20 872 764 Mahala bb, 81304 Podgorica, MontenegroPreuzmite PDF katalog

Plastifikacija Aluminijuma


Faze procesa plastifikacije | Prednosti naše ponude

plastifikacija1plastifikacija-ral Kompanija “Fab Live” u svom sastavu posjeduje pogon za bojenje aluminijuma (powder coating), tj. plastifikaciju, koja se vrši najnovijom tehnologijom površinske obrade aluminijuma. Našim klijentima je na raspolaganju paleta tonova u skladu sa  tzv. RAL-ovom kartom boja.  Ovo je jedini pogon te vrste na ovim prostorima.

Proces plastifikacije, odnosno metoda elektrostatske pulverzacije koja se u našim pogonima koristi, predstavlja najzastupljeniji vid zaštite arhitektonskog aluminijumskog profila.


Faze procesa plastifikacije

plastifikacija-profili

Proces se odvija u više faza, i to :

  1. Faza odmašćivanja

Odmašćivanje površine aluminijumskog profila vrši se potapanjem u rastvor natrijum hidroksid-a.

  1. Faza nanošenja prajmera

Sljedeća faza ovog procesa je nanošenje prajmera,  koji obično predstavlja hrom-ov oksid. Ova faza započinje nanošenjem sloja debljine od 0,5 do 1,5 mikrona. Dva su cilja nanošenja ovog sloja, i to:

  • Povećanje adhezije tj. veze aluminijuma i boje (organskog sloja)
  • Smanjenje filmoformne korozije koja se može javiti uslijed loše pripremljene površine aluminijuma
  1. Faza nanošenja pozitivno naelektrisanog praha boje

Nakon nanošenja prajmera, specijalnim difuzorima se nanosi pozitivno naelektrisan prah boje. Obzirom da su profili koji se plastificiraju, suprotnog naelektrisanja u odnosu na boju, prah se ravnomjerno i postojano raspoređuje po čitavoj površini aluminijuma.

plastifikacija2 plastifikacija3

  1. Faza zagrijavanja

Komadi aluminijuma na koje je u prethodnoj fazi nanešen prah boje, unose se u peć, gdje se zagrijavaju na temperaturi od 180 do 200° C.  Zagrijavanje dovodi do formiranja sloja plastifikata debljine od 50 do 80 mikrona, koji nastaje uslijed topljenja i polimerizovanja molekula praha.

Zahvaljujući procesu pripreme za plastifikaciju sirovog postrojenja, gotovi proizvod je spreman za eksploataciju u roku od 45 minuta. Kompanija “Fab Live” se kako na teritoriji Crne Gore, tako i u regionu, pozicionirala kao lider u pružanju usluga plastifikacije brojnim proizvođačima, ali i korisnicima aluminijumskih profila. Ono po čemu smo prepoznatljivi jeste brzina i kvalitet izvođenja navedenih usluga, što nas čini nosiocima razvoja u oblasti  obrade aluminijuma na našem području.


Prednosti naše ponude

Neke od najznačajnijih koristi za naše klijente su:

plastifikacija-prah

  • Ponuda od 8 boja iz palete, bez dodatne doplate
  • Visoki sjaj aluminijumskih površina koji se mjeri jedinicom “glos”, a kreće se od od mat površine (oko 20 glos-a), do visokog sjaja (od 80 do 100 glos-a)
  • Jednostavno retuširanje oštećenih površina specijalnim sprejevima ili prahom za plastifikaciju rastvorenim u acetonu
  • Zagarantovana struktura profila i otpornost boja na sve atmoferske pojave
© 2013 Fab Live | Developed by: Inovatic