+382 20 872 764 Mahala bb, 81304 Podgorica, MontenegroPreuzmite PDF katalog

Aluminijumske Staklene Fasade


O Aluminijumskim Staklenim Fasadama | Ponuda Aluminijumskih Staklenih Fasada |
Ponuda grčke kompanije “Etem”

alustaklo1

U skladu sa aktuelnim tržišnim trendovima i zahtjevima, odlučili smo se da u našu ponudu uvrstimo širok spektar proizvoda, izrađen u osnovi od aluminjuma. Ponosni smo na saradnju koju smo realizovali sa grčkom kompanijom “Etem”, liderom u oblasti ekstruzije aluminijuma na prostoru Jugoistočne Evrope.


O Aluminijumskim Staklenim Fasadama

Moderna arhitektura, nametnula je novi koncept oblikovanja fasada u kome se kao najvažniji elementi ističu aluminijum i staklo.
Prilikom projektovanja fasada, arhitekte sve češće ističu zahtjeve za što je moguće manje aluminijumskih profila, a više staklenih površina na fasadama. Zahvaljujući savremenim tehnologijama, integracija aluminijuma i stakla se može ostvariti na način da se aluminijum gotovo i ne vidi. Upravo ovaj zahtjev moderne arhitekture je moguće riješiti upotrebom strukturalnih fasada.
Staklena površina fasade, bez uočljivih aluminijumskih profila i konstrukcija, daje izgled homogene površine koja omogućava reflekciju boja i svjetlosti okolnih objekata. Ovaj tip fasade je jednostavan, čist i ima čestu primjenu u sklopu klasične i savremene arhitekture, kako u aluminijumu i staklu, tako i u inox-u.

alustaklo2

Prednosti ugradnje staklenih fasada su višestruke, a neke od njih su:

 • Vrhunska zaštita od atmosferskih uticaja
 • Izuzetna toplotna zaštita
 • Izolacija od gradske buke
 • Širok izbor stakala različitih vrsta i debljina
 • Dekorativni pokrivni profili različitih boja
 • Vodootropnost u slučaju vremenskih neprilika
 • Ostvarenje velikih ušteda električne energije za grijanje i hlađenje objekata
 • Izuzetno zaptivanje i vatrootpornost

Ponuda aluminijumskih staklenih fasada

“Fab Live” je za svoje klijente spremio ponudu svih vrsta aluminijumsko-staklenih fasada, i to:

 • Standarnih
 • Polustrukturalnih
 • Strukturalnih

Standardne aluminijumske staklene fasade predstavljaju sistem fasada sa vidljivim aluminijumskim profilima.  Kod ovog sistema stakleni paneli su jasno razdvojeni horizontalnim i vertikalnim aluminijumskim profilima koji su uočljivi na fasadi. Profili su raspoređeni tako da formiraju mrežu tj. raster sa staklenim panelima i mogu se naći u različitim veličinama, tako da je svaki dio za sebe poseban.  Prozori se mogu otvarati po različitim osama.

Polustrukturalne aluminijumske staklene fasade se od standardnih razlikuju po tome što su kod njih aluminijumski držači vidljivi u minimalnoj mjeri.  Kod ove vrste fasada tanki aluminijumski profili – ramovi drže staklo, a njihova struktura se može prilagoditi specifičnim zahtjevima klijenta. Polustrukturalne fasade se odlikuju jednoličnim izgledom, bez obzira na raspored fiksnih i pokretnih djelova. Otvaranje prozora moguće je isključivo oko gornje horizontalne osovine prema spolja (od objekta).

Strukturalne fasade se od standardnih i polustrukturalnih fasada razlikuju po tome što predstavljaju sistem fasada bez vidljivih aluminijumskih profila. Zahvaljujući savremenim tehnologijama spajanje stakla i aluminijuma se vrši tehnikom lijepljenja stakla na aluminijumska profile, tako da se staklom prekriva čitava strana objekta. Stakleni paneli su dominantni na fasadi, dok su aluminijumski profili sakriveni u pozadini. Otvaranje prozora vrši se isključivo oko gornje horizontalne osovine (od objekta).

alustaklo3 alustaklo4


Ponuda grčke kompanije “Etem”

etem Predstavljamo staklene fasade iz asortimana našeg glavnog dobavljača, najstarije firme na Balkanu za proizvodnju aluminijumskih profila, grčke kompanije “Etem”:

E-85

Sistemi E-85 predstavljaju najsavremenije sisteme fasadnih vrata i prozora na grčkom tržištu.
Nastale su kao rezultat dvoipogodišnjeg istraživanja, koje je integrisalo znanja i karakteristike energetski efikasnih tehnologija i postojeće i buduće zahtjeve građevinarstva.
Dizajn sistema sa stubovima širine 50 mm, obezbjeđuje potpunu usaglašenost sa najstrožijim međunarodnim standardima i visok nivo izolacije, kao i hidroizolaciju. Е85 је integrisani sistem koji uključuje različita proizvodna rješenja i omogućava arhitektama projektovanje  izvan konvencionalnih ograničenja. Sa Е85 je lako izvodljivo i projektovanje atrijuma, piramida, ugaonih i zakrivljenih struktura, kao i drugih zahtjevnih formi.

Sertifikati izdati od strane evropskih laboratorija, akreditovanih prema evropskim i američkim specifikacijama, pokazuju da je E85 je jedan od najboljih fasadnih sistema dostupnih na tržištu. Zbog njihove izvanredne pouzdanosti, izvođači velikih projekata ih smatraju idealnim rješenjem. Korišćeni su na fasadama zgrada, trgovinskih centara, stanica i aerodroma, kao i za izgradnju Olimpijskih objekata, 2004. godine.

© 2013 Fab Live | Developed by: Inovatic