+382 20 872 764 Mahala bb, 81304 Podgorica, MontenegroPreuzmite PDF katalog

Separacija šljunka


separacija1
Preduzeće “Fab Live” d.o.o u okviru svojih djelatnosti se bavi eksploatacijom, separacijom i drobljenjem šljunka.

Proizvodni proces separacije je zaokružen u potpunosti. Prirodni šljunak se dovozi sa obale rijeke Morače, koja protiče u blizini, transportuje se do koševa separacije, zatim nastupa proces pranja i separisanja istog materijala. Na kraju se materijal melje i prosijava – prosipa. Na ovaj nacin dobijamo prirodni šljunak svih frakcija od 0-32 mm, te se iste koriste kako za proizvodnju asfalta, tako i za dobijanje visokokvalitetnog betona i betonskih galanterija.

Ovakva organizacija rada omogućava nam da u svakom momentu dajemo trzistu pouzdanu isporuku pomenutih kamenih frakcija.

Prvi proces koji se vrši je pranje i separisanje prirodnih frakcija od riječnog šljunka, a postupak je da se materijal propušta kroz separaciju i vrši njegovo potpuno pranje i odstranjivanje nečistoca, te odvajanje materijala po granulaciji na različitim sitima koji su propisani po standardima u građevinarstvu i definišu se po krupnoći zrna.

separacija2 separacija3


Ovim procesom proizvodi se:

 • agregat frakcija 0-4 mm
 • agregat frakcija 4-8 mm
 • agregat frakcija 8-16 mm
 • agregat frakcija 8-16 mm

Drugi proces je proces u kojem se vrši pranje pa zatim drobljenje i mljevenje materijala u drobilici, te njegovo rasijavanje na frakcije po krupnoći zrna. Ovim procesom se postiže najbolji kvalitet u proizvodnji materijala, odnosno frakcija koje dalje služe u procesu proizvodnje svih i najzahtjevnijih vrsta betona i asfaltnih slojeva i to bitonosivih i završnih asfalt-betonskih slojeva.

Procesom drobljenja dobijamo frakcije:

 • drobljeni agregat 0-4
 • drobljeni agregat 4-8
 • drobljeni agregat 8-16
 • drobljeni agregat 16-32
 • mjesavina drobljenih agregata 0-8
 • mjesavina drobljenih agregata 0-16
 • mjesavina drobljenih agregata 0-32

Drobljene frakcije ove vrste omogućavaju izradu visoko kvalitetnih receptura za izradu asfalta i betona, jer je omogućeno na pravi nacin da se doziraju potrebni materijali po granulaciji koja omogućava različite vrste nosivosti za lakša i teža saobraćajna opterećenja, te za dobijanje različitih kvaliteta betonske mješavine.

separacija4 separacija5


Kontakt osoba:
Dražen Nikolić
Telefon: +382 69 889 375
Fax: +382 20 872 201
E-Mail: fablive.separacija@gmail.com

© 2013 Fab Live | Developed by: Inovatic